eyecatcher foto
Onze privacy verklaring in PDF-formaat

Privacyverklaring Casetastic B.V

Casetastic begrijpt dat je het prettig vindt om te weten waarom wij gegevens verzamelen en wat we uiteindelijk met deze gegevens doen. Je vindt informatie hierover in deze privacyverklaring van Casetastic. Deze privacyverklaring geldt voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst.

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Casetastic B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Casetastic B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-2-2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je jezelf eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast gebruiken we met jouw toestemming persoonsgegevens om het winkelen bij Casetastic zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ons primaire doel in het verzamelen van persoonsgegevens is om jou als bezoeker een efficiënte en fijne winkel ervaring te geven. Het kan daarom zo zijn dat we contact met je opzoeken wanneer je jouw winkelwagen hebt verlaten om te kijken of er een probleem was.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Zo ontvang je van ons een e-mail zodra je een bestelling bij ons hebt geplaatst en je pakketje door ons is verzonden. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij aan ons verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf eenvoudig kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees.

Publicatie

Wij publiceren je klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Wel worden je NAW-gegevens doorgegeven aan PostNL. Dit bedrijf heeft je NAW-gegevens nodig om je bestelling te kunnen afleveren. Al je gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database, nadat je gegevens hier via een beveiligde verbinding naartoe zijn gebracht.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die wordt opgeslagen op je computer. Door het inzetten van cookies kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende gebruikers. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten zodat we deze kunnen verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. Wij kunnen je door het gebruik van cookies herkennen tijdens een volgend bezoek en je winkelervaring op deze manier constant verbeteren. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen via de instellingen van je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Onderstaande cookies worden tijdens jouw bezoek mogelijk op je computer opgeslagen:

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om via Google Ads advertenties te laten zien die zijn afgestemd op jouw interesses en voor het beheren van onze advertenties. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder laten wij de IP-adressen anonimiseren. Voor meer informatie over deze cookies kun je een kijkje nemen op de website van Google Analytics.

Facebookpixel

Wij hebben op onze website de pixel van Facebook geïnstalleerd. Deze pixel geeft ons informatie over hoe goed onze advertenties op Facebook presteren. Daarnaast gebruiken wij deze pixel om jou interessante aanbiedingen te kunnen tonen op Facebook. De informatie die de pixel van Facebook verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. In de privacyverklaring van Facebook vind je meer informatie over wat zij met jouw gegevens doen die zij via deze pixel verwerken.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij bevelen je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen, dan kun je een e-mail sturen naar hello@casetastic.nl of telefonisch contact opnemen met onze klantenservice.

Contact